Zásady ochrany osobních údajů


Provozovatel stránek Filip Truneček, IČ: 76383954 (dále jen správce) prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníku webových stránek www.podmajakem.cz jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000b. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016.

Kde jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány centrálně na bezpečných serverech, které se nachází na území Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v bezpečném datovém centru. Osobní údaje jsou po pravidelné době 1 roku správcem přezkoumány, zda ještě existuje právní titul k uchovávání osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Na svých webových stránkách zpracováváme pouze e-mailové adresy zákazníků, které sami vyplní v poptávkovém formuláři. Takové uvedené údaje, popřípadě vlastní text poptávky je brán jako osobní údaj, na který se vztahují podmínky o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje získáváme z titulu – Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření podle čl. 6 (1) b) Nařízení Evropského parlamentu a RADY EU 2016/679. Tyto osobní údaje dále nepředáváme třetím stranám a jsou využívány pouze k obchodnímu jednání mezi jednotlivými stranami. Zaručena práva návštěvníku web www.podmajakem.cz v případě vyplnění formuláře a poskytnutí osobních údajů: Právo vznést námitku na zpracování údajů.
Podávání žádostí na bezplatné obdržení přístupu k osobních údajům a to ve strojovém a čitelném záznamu. Návrhy na opravy osobních údajů, které jsou o návštěvnících webu uchovávány. V tomto případě se to týká pouze návštěvníků, kteří vyplní poptávkový formulář. Výmaz osobních údajů – v případě, že zaniká právní titul k uchovávání osobních údajů nebo fyzická osoba chce využít svého práva na to být zapomenut. Žádosti k výše uvedeným zaručeným právům můžete zasílat na e-mailovou adresu: info@podmajakem.cz

 

Cookies – zásady používání

Co jsou soubory cookies:

Pro účely neustálého zlepšování poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies nám tak pomáhají při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji a na základě toho pak můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku jejich požadavkům.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

– konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,

– trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů,

– remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení,

– analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají

– esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Web podmajakem.cz používá Cookies jen pro analytické záležitosti spojené s obecným přehledem návštěvnosti webových stránek a esenciální = pro základní funkčnost webu.

 

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Kontaktujte nás

Jsme z Poděbrad, ale rádi za vámi připlujeme kamkoliv

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Náklaďák.
Vaše osobní informace zpracujeme bezpečně v souladu s pravidly Zpracování osobních údajů.